Dëshironi të Informoheni ?
Abonohuni në lajmërimet tona dhe jeni në hap me kohën:

+377(0)44 121933
 
Home Mail us
KONTAKTI
SHITJA & EKIPI I ZHVILLIMIT
ADRESA :

Global Trade

Rruga Varosh - Ferizaj
70000 Ferizaj
Kosovë

SHITJA & INFORMACION :

info@gt-software.eu

shitja@gt-software.eu

00377 44 121-933 (Kosove)

00377 44 121-933 (Shqiperi)


EKIPI I ZHVILLIMIT:

suporti@gt-software.eu

0049 176-20519275

0049 157-35292150


KONTAKTI ME SKYPE:

My status

LOKACIONI YNE


Zmadho
KONTAKTI :

“Pas dy viteve punë të pa ndërprerë Global Trade ju ofron Paketën më të përsosur për menaxhimin e pikave të shitjes së Karburanteve.”