Dëshironi të Informoheni ?
Abonohuni në lajmërimet tona dhe jeni në hap me kohën:

+377(0)44 121933
 
Home Mail us
PRODUKTET
MIRË SE VINI. . . .
Nëse keni dëshira specifike
rreth sistemeve që ne ofrojmë
ju lutem na kontaktoni dhe
ne do të jemi të lumtur tju shërbejmë.

Sistemi për menaxhimin e pikave të shitjes së Karburanteve "FCC GT"

Sistemi për menxhimin e pikave të shitjes së karburanteve përbëhet nga tri pjesë :

Paketa Light përmban "HW KONTROLLUES" i cili do të vendoset në kompjuterin tuaj dhe "HW SHPËRNDARËS" i cili bën lidhjen e pompave. Në varësi të numrit të pompave mund të kombinohen edhe më shumë harduerë.

Gjithashtu përmban dhe paketën softuerike ku përfshihen aplikacionet e mëposhtme:

 1. Aplikacioni për Menaxhimin e Hyrje/Daljeve
  • Menaxhimi i lëndës djegëse :
   • - shtimi/fshirja
   • - vendosja e çmimeve
   • - krijimi dhe fshirja e profileve *
  • Menaxhimi i depozitave :
   • - shtimi/fshirja
   • - përcaktimi i përmbajtjes së depozitës
   • - vendosja e alarmit për sasinë minimale dhe maksimale
  • Konfigurimi i ndërlidhjes me pompat
  • Konfigurimi i pompave dhe zorrave
   • - shtimi/fshirja
   • - parametrizimi
  • Parametrizimi i mënyrës së operimit të sistemit *
  • Konfigurimi i terminaleve të jashtme ( terminale për vetëshërbim )
  • Konfigurimi i sensorëve të Rezervuarëve
  • Konfigurimi i mënyrës së punës:
   • - autorizimi automatik/manual i pompave
   • - planifikimi i kohës dhe ditës, kur çmimet e caktuara hyjnë në fuqi
   • - opsionet e parapagesës
 2. Aplikacioni i Administrimit
  • Ndërrimi i çmimeve të lëndëve djegëse
  • Historia e shitjeve:
   • - në një periudhë të caktuar
   • - nga një pompë/zorrë e caktuar
   • - mundësia e printimit të raportit
  • Totali i lëndës djegëse të shitur:
   • - në një periudhë të caktuar
   • - nga një pompë/zorrë e caktuar
   • - mundësia e printimit të raportit
  • Pasqyra e depozitave:
   • - gjëndja në hapje *
   • - gjëndja në mbyllje *
   • - sasia e shitur
  • Pasqyra e mesazheve të dërguara nga server-i i pompave ( shumë i rëndësishëm për suportin )
  • Mundësia për të bllokuar/zhbllokuar pompën apo lëndën djegëse të caktuar
 3. Aplikacioni për Nivelim Karburanti
  • Regjistrimi i furnizimeve me lëndë djegëse:
   • - përcaktimi i mospërputhjes për shkak të temperaturës *
  • përcaktimi i humbjeve në depozita për arsye të caktuara
  • përcaktimi i transferimeve nga një rezervuarë në tjetrin
  • gjenerimi i raporteve përkatëse
 4. Aplikacioni për Administrimin e Materialit të lëngshëm
  • pasqyra e gjëndjes në depozita në mënyre tabelare dhe grafike si dhe krahasimi i gjëndjes në mënyrë automatike dhe manuale
  • krahasimi i volumit total midis matësit elektronik, mekanik të pompës si dhe hyrje daljeve të regjistruara nga programi
 5. Aplikacioni GasStation GT
  • paraqitja grafike e statusit të pompave:
   • - e lirë / e zënë / e rezervuar
   • - në pritje të autorizimit
   • - aktualizim në kohë reale i volumit që është duke u shitur dhe vlerës monetare
  • kontrolli i pompave:
   • - (para) autorizim / ndalim / paravendosje e vlerës që do të lejohet të shitet
  • regjistrimi i të dhënave të biznesit ( i nevojshëm ndër të tjera edhe për gjenerimin e faturave )
  • Menaxhimi i produkteve:
   • - regjistrimi / fshirja e produkteve
   • - përcaktimi i taksave
   • - pasqyra / menaxhimi i magazinës
   • - pasqyra e hyrje / daljeve sipas periudhave të caktuara kohore
   • - printimi i faturave hyrëse / dalëse
   • - suporton punën me skaner të barkodeve
  • mundësia e lidhjes me arkën fiskale si dhe funksione të tjera për mbarvajtje të suksesshme të punës në biznesin tuaj

Paketa Pro përmban paketën light si dhe:

 1. Harduerin HW-T që bënë kontrollimin e tabelës se çmimeve
 2. Tabelën e çmimeve me shifra:
   • - një rrjeshtore
   • - dy rrjeshtore ose
   • - tre rrjeshtore*

Paketa Gold përmban paketën light, pro si dhe:

 1. Harduerin HW-R që kontrollon sensorët në rezervuarë
 2. Sensorët për matje automatike të lëndës djegëse, në varësi të numrit të rezervuarëve*
 • Sa është numri maksimal i pompave që mund të suportoj ky harduerë?
 • Hardueri yne "HW-P" suporton deri në 99 pompa me nga 8 zorrë secila. Në varësi të mënyrës së lidhjes së pompave mund të ekzistojnë kufizime në numrin e pompave që suportohen.

 • Deri sa lloje karburantesh mund të menaxhoj hardueri HW-P?
 • Nuk ka ndonjë limit për sa i përket numrit të karburanteve.

 • Sa lloje të pompave suporton hardueri?
 • Hardueri suporton 99,99% të llojeve të pompave që ekzistojnë aktualisht në treg, disa prej tyre janë:
  Actronic (LPG)
  Adast (IFSF)
  AG Walker (SPD & MPD)
  Agira (C4000/Develco)
  ANGI
  Aplab
  Aspro (Develco)
  Ariel
  Batchen
  Benč (PDE/PDEX)
  Bennett
  Censtar (正星)
  Clean Fuel Technology (CFT)
  Comota
  Compac
  Daruma
  Develco
  Dong-Hwa Prime
  Dresser-Wayne (穩牌) (US/DART/UK)
  Email Australia (Tyco/RelQual/ECL)
  Europump
  Ferranti (Autocourt/Wayne UK)
  Fuelquip
  Gilbarco (US/EU/Australia/IFSF)
  HengShan
  Hong Yang/Star
  Intermech
  Kalvacha (IFSF)
  Koppens Automatic (EPS)
  Kraus Global
  Larsen & Toubro (Z-Line/MPD)
  Logitron (PumaLAN/IFSF)
  Maser (MTR-ST and Regismart)
  Midco
  Nuovo Pignone (RS-485/4-wire)
  PEC
  Petrotec
  Prowalco (SPD & MPD)
  Realtech (RS-485)
  RIX
  SAFE
  Sanki (三盈)
  Scheidt & Bachmann (V11/IFSF)
  Schlumberger (MLPC3/M3000/EPS)
  Sofitam (82D)
  Somo
  SSS (M3000)
  Star/Hong Yang
  Tatsuno (SS LAN/Partyline/Benč)
  Tokheim (托肯) (UDC/IFSF)
  Tokico (RS-485)
  Yenen

 • Cilat sisteme suportohen për matjen e karburanteve në rezervuarë dhe kontrollin e tabelës së çmimeve?
 • EBW Tank Gauge (VR protocol)
  Fafnir Tank Gauges (Native and VR protocols)
  IFSF Tank Gauges
  OPW (VR protocol)
  Veeder-Root Tank Gauges (TLS-250/TLS-3xx)

  Tabelat e Çmimeve IFSF

 • Cilat sisteme operative suportohen?
 • Windows (7) , 32- dhe 64 bit si dhe Windows (XP) 32 bit.

* Për një sqarim të mëtejshëm rreth këtyre funksionaliteteve ju lutem shikoni manualet e përdorimit.

 

Aplikacioni për menaxhimin e parukerive dhe salloneve të bukurisë "Hair Fashion GT"

"Hair Fashion GT" është aplikacion që i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të çdo biznesi që merret me kozmetikë apo parukeri ( frizerë / frizere ). Aplikacioni mundëson menaxhimin e gjithë të dhënave të biznesit dhe ofron një pasqyrë ekonomike të gjithë lëvizjeve monetare si p.sh. shitje, blerje, paga, shpenzime etj.

 • Mundësia e rezervimeve
 • Menaxhimi i shërbimeve që ofron biznesi (grupim/krijim/fshirje/renditje)
 • Historiku i shërbimeve të kryera në një hapësirë kohore të caktuar
 • Menaxhimi i artikujve që tregtohen
 • Historiku i hyrje/daljeve
 • Menaxhimi i punonjësve
 • Pasqyra ekonomike e punonjësve
 • Historiku i punonjësve
 • Menaxhimi i klientëve
 • Pasqyra ekonomike e klientëve
 • Historiku i klientëve
 • Krahasimi ekonomik i periudhave të ndryshme kohore
 • Pasqyra ekonomike e xhiros ditore/mujore/vjetore
 • Statistika të ndryshme për mbarëvajtjen e biznesit
 • Sigurimi i të dhënave përmes Backup-eve ( në kompjuter si dhe në e-Mail )
 • Menaxhimi i shpenzimeve
 • Pasqyra ekonomike e shpenzimeve
 • Historiku i shpenzimeve
 • Vendosja e alarmit për tu rikujtuar për detyra të ndryshme